Cookiepolicy

Om cookies och behandling av personuppgifter på Svenska Spels webbplatser

För att du som besökare eller inloggad kund på Svenska Spels webbsidor och appar ska vara trygg med hur vi använder cookies och liknande digitala spårningstekniker ger vi nedan en fullständig information om detta. För detaljerad förteckning av namn, typ av spårningsteknik, ändamål, etc på svenskaspel.se läs här.

Vad är en webbplats?

Svenska Spel tillhandahåller olika typer av digitala spel- och webbsidor samt appar för mobiler och surfplattor. För enkelhetens skull kommer vi i denna text referera till samtliga dessa som ”webbplatser”.

Vad är en cookie?

En traditionell cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd).

Cookies kan vara temporära eller beständiga. Temporära cookies (även kallade ”sessionscookies”) försvinner från din webbläsare när du stänger webbläsaren. Beständiga cookies sparas i din webbläsare tills det att de når sitt utgångsdatum, men varje gång du återvänder till en webbplats förlängs giltighetstiden.

Man skiljer också på förstapart- och tredjepartcookies. Cookies som placeras ut av den webbplats som du besöker (i detta fall Svenska Spels) kallas för förstapartscookies, medan tredjepartcookies sätts av ett företag som webbplatsinnehavaren har ett samarbete med eller köper tjänster ifrån. Syftet med tredjepartscookies är oftast att sammanställa statistik om besökarnas surfvanor eller att skaffa underlag för riktad marknadsföring på andra webbplatser t ex via digitala annonsnätverk. Många webbläsare ger besökaren möjlighet att blockera tredjepartcookies utan att samtidigt blockera förstapartscookies.

Svenska Spels definition av cookies

I enlighet med Post- och Telestyrelsens tolkning av paragraf 18 i sjätte kapitlet i LEK – lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation – betraktar vi förutom traditionella cookies även liknande tekniska lösningar där information lagras och hämtas från besökarens terminal som cookies. Det innefattar standardbaserade lösningar som Web Storage, IndexedDB och andra lösningar (till exempel Flash cookies och pixlar), även om de inte visas och kontrolleras på samma sätt som traditionella cookies. Även så kallad fingerprinting, det vill säga när användaren följs med hjälp av mer eller mindre unikt identifierande egenskaper i till exempel webbläsaren, omfattas av Svenska Spels definition av cookies. Svenska Spel använder inte nödvändigtvis alla dessa spårningstekniker, men vi har valt att harmonisera vår definition med tillsynsmyndighetens för enkelhetens skull.

Vi använder fortsättningsvis samlingsbegreppet ”cookies” för alla ovanstående lösningar i denna information.

Cookies och behandling av personuppgifter

När en kund loggar in på någon av Svenska Spels webbplatser samlas personuppgifter in via cookies för olika ändamål och då regleras dessa behandlingar av EU:s dataskyddsförordning GDPR och den svenska Dataskyddslagen.

För dig som är kund hos Svenska Spel Tur, ta del av hur vi behandlar personuppgifter här.

För dig som är kund hos Svenska Spel Sport & Casino, ta del av hur vi behandlar personuppgifter här.

För övriga intressenter finns information om behandling av personuppgifter i det här dokumentet.

Hur använder vegas.se cookies?

Vi använder oss av cookies för två huvudsakliga ändamål:

  • Nödvändiga funktioner för att webbplatsen ska fungera korrekt och säkert
  • Statistik och analys av användning och besökare

Nödvändiga funktioner

Den vanligaste formen av cookies som Svenska Spel använder är förstapartcookies för nödvändiga funktioner – även kallade funktionscookies. Inom detta område återfinner du funktioner som t ex att du hålls inloggad trots att du byter sida, att ett spel du lagt i varukorgen inte försvinner, att webbplatsen kommer ihåg om du sagt ja eller nej till någon form av cookie tidigare, att du tagit del av någon viktig information som berör ditt avtal, att inställningar du har begärt finns kvar när du återvänder till webbplatsen, att filmklipp och bilder visas korrekt för din specifika skärmstorlek och upplösning.

Du accepterar att Svenska Spel använder funktionscookies genom att fortsätta använda den specifika webbplatsen. Det är inte möjligt att använda Svenska Spels webbplatser utan att acceptera funktionscookies eftersom de då helt enkelt slutar fungera på ett korrekt sätt.

Du kan dock alltid radera din cookiehistorik i din webbläsare och då försvinner även funktionscookies, men när du återvänder så sätts nya. Se nedan hur du gör för att radera cookies från just din webbläsare.

Statistik och analys av användning och besökare

Som alla andra företag som erbjuder sina kunder och besökare tjänster och information på webbplatser vill vi förstå hur dessa används och fungerar. Detta gör vi genom att använda cookies för att samla in information om surfbeteende och i viss mån om besökarna. Vi säkerställer dock att alla personuppgifter som kan identifiera dig som individ avidentifieras och vi behåller enbart information som t ex skärmstorlek, kategori av terminal (dvs dator, mobil, surfplatta) och liknande.

Du accepterar att Svenska Spel använder cookies för att samla in data för analys och statistik genom att fortsätta använda den specifika webbplatsen då vi har ett berättigat intresse av att kunna följa och analysera trafiken på våra webbplatser.

Hur man tar bort cookies

För att enbart radera cookies från Svenska Spel har vi en detaljerad förteckning per webbplats där du kan se vilka cookies som används till vad samt vad de heter. Efter det följer du instruktionen för din specifika webbläsare för att ta bort cookies. Nedan återfinner du länkar* till de vanligaste webbläsarna. Tyvärr erbjuder inte alla leverantörer av webbläsare instruktioner om hur man går tillväga för att enbart ta bort specifika cookies om du inte vill rensa hela din cookiehistorik.

Radera cookies från Google Chrome
Radera cookies från Firefox
Radera cookies från Internet Explorer
Radera cookies från Microsoft Edge
Radera cookies från Opera
Radera cookies från Safari

*Länkarna ovan går till respektive webbläsares egna instruktionssidor , över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.